Naloga zavoda Human.si  je predvsem svetovanje in usposabljanje invalidov v naši družbi.

 CILJI USPOSABLJANJA V ZAVODU

- zaposlitev invalida

- razvoj in pridobivanje novih delovnih veščin, izkušenj, znanj ter spretnosti

- razvoj in utrjevanje delovne osebnosti - točnost, vztrajnost, natančnost, samostojnost zanesljivost

- razvijanje delovne vzdržljivosti in obremenjenosti

- učenje organiziranja dela ter prevzemanje odgovornosti

 SPREMLJANJE INVALIDA NA DELOVNEM MESTU

- seznanitev invalida s pravicami in dolžnosti

- sodelovanje z mentorjem na delovnem mestu

- pogovori z invalidom - počutje pri delu in vpliv morebitnih zdravstvenih težav na usposabljanje

- nudenje podpore na delovnem mestu

- spremljanje in strokovna pomoč na usposabljanju

- sprotno ocenjevanje uspešnosti usposabljanja

- ocenjevanje delovnega funkcioniranja

 USPOSABLJANJE INVALIDOV NA KONKRETNEM DELOVNEM MESTU

- prilagoditev delovnega mesta in delovnega procesa

- poznavanje delovnega mesta in metod dela

- temeljito poznavanje invalida in njegovih zmožnosti

- varstvo pri delu