Raznolikost in pestrost delovnih mest, ki jih v okviru zaposlitvene rehabilitacije posameznik lahko izkusi, je skozi fotografski objektiv ujela Alessandra Olianas. Študentka pedagogike iz Sardinije, ki je tekom študija izkusila različne izkušnje na področju dela z ljudmi, ki so socialno ogroženi. Te izkušnje so ji omogočile videti realnost na drugačen način. Realnost kot sobivanje različnih realnosti z različnimi načini življenja ljudi....

Cilj projekta je bil prikazati pestrost delovnih mest v okviru zaposlitvene rehabilitacije v običajnem delovnem okolju. Skozi proces izbire usposabljanja se prepletata želja in zmožnosti vsakega vključenega posameznika. Skozi rehabilitacijo se odkrivajo nove želje. Odkrivajo se nove zmožnosti.

V projektu smo sodelovali:
Nosilec projekta: ŠENTPRIMA- Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje. 
Foto format, d.o.o., Mercator IP: Obrat za predelavo polenovke Koper, Brinjevka d.o.o., Boštjan Voda – Arhitekt, ERAL, proizvodnja, trgovina, uvoz in izvoz d.o.o., Zavod HUMAN.Si, Zoran Lakota, Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Luka Koper INPO, d.o.o.

Fotografije, ki so nastale v okviru projekta »Zaposlitvena rehabilitacija skozi objektiv« so bile razstavljene v preddverju kongresnega centra Portus, Portorož, v okviru Dnevov poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, 27. in 28. septembra in v okviru 7. Dnevov socialne ekonomije, Gospodarska zbornica Slovenije (12. in 13. oktober, Dimičeva 13, Ljubljana).