Danes 14.6.2016 smo v sodelovanju z zavodom Šentprima izvedli usposabljanje iz požarnega varstva. Predavatelj je na opisih situacij in s podporo kratkih filmov odlično predstavil požarne nevarnosti in postopke za preventivo in reševanje. Zaključili smo s pisnim preizkusom znanja.